Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2022-2023

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely (1-4.oszt.): 9027 Győr, Madách I. u. 10.

Forrás Waldorf Iskola Balassi Telephelye (5-13.oszt.): 9027 Győr, Balassi u. 1.
 

Általános információk az iskoláról:

OM azonosító:
101503

Tanulmányi terület kód:   
0005

Tanulmányi terület:
5 évfolyamos gimnáziumi képzés

Tanterv:                           
Waldorf-kerettanterv

Felvehető létszám:           
27 fő

Oktatott idegen nyelvek:   
angol (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
német (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
11.évfolyamtól fakultációs lehetőség (heti plusz 2 óra)

Intézményvezető:  Márkus Andrea Éva

Felvételi eljárás:

Központi írásbeli vizsgát nem kérünk,  írásbeli vizsga nincs, szóbeli meghallgatás nincs.

A diákokkal beszélgetést folytatunk, melynek során alkalmassági felmérésen vesznek részt. Az eljárás során kiderül a motivációjuk és elképzeléseik a gimnáziumi éveikkel kapcsolatban.

A jelentkezők rangsorolásának szempontjai:

- az általános iskola 7. évfolyam év végi, valamint és a 8. osztály félévi eredménye meghatározó.                

- művészeti és testkultúrális képességek, készségek figyelembe vétele.

- a jelentkezőket, mint  komplex személyiségeket vesszük figyelembe.

A fenti eljárásrend érvényes mind az intézményünkben tanuló, mind egyéb általános iskolákból érkező, 8. osztályos diákok esetében.

Az iskola jellemzői: egyesületi fenntartású, 12+1 évfolyamos, waldorf-pedagógiai alapon működő iskola. 1992. óta általános iskola, 2003. szeptemberétől többcélú, egységes intézményként a gimnáziumi képzés végén állami érettségit, 2004-től  mint alapfokú művészeti iskola, „komplex waldorf művészeti nevelést” biztosít.

Célunk: az intellektus iskolázása mellett a teljes személyiség kibontakoztatása,  szabadságra-, teremteni tudásra-, felelősségvállalásra nevelés.

Kiemelt műveltségi terület: idegen nyelvek, művészeti nevelés, mozgás.

Emelt szintű érettségi felkészítés lehetséges: minden oktatott tantárgyból.

A gimnázium 4. évében (12. évfolyam) művészeti záróvizsgát tesznek a diákok Waldorf-Mester Munkát készítenek: művészeti vizsgamunkát és vizsgadolgozatot mutatnak be egy szabadon választott, tudományos kutatást igénylő témáról, amit előadás formájában megvédenek.

Waldorf-tanulmányaik zárásaként egy színdarabot adnak elő.

Az ötödik év felkészítés az állami érettségire, felsőoktatásba való felvételre, továbbtanulásra.(13.évfolyam)

Kollégiumi elhelyezésre a város intézményeiben van lehetőség.

Nyílt nap: 2021. 11. 09. (kedd)

8.00 – 10.00

„Honnan jöttél, hová mennél?” – Betekintés a gimnáziumi évfolyamok munkájába, valamint kerekasztal beszélgetés iskolánk sajátosságairól az érdeklődőkkel.

Helyszín: 9027 Győr, Balassi u. 1.

netsol.hu