Híreink

Gimnáziumi felvételi tájékoztató

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely (1-5. oszt.): 9027 Győr, Madách u. 10.
Forrás Waldorf Iskola Balassi Telephelye (6-13. oszt.): 9027 Győr, Balassi u. 1.

Általános információk az iskoláról:
OM azonosító:                 101503
Tanulmányi terület kód:    005
Tanulmányi terület:          5 évfolyamos gimnáziumi képzés
Tanterv:                         Waldorf-kerettanterv
Felvehető létszám:            34 fő
Oktatott idegen nyelvek:    angol (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
                                    német (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
Iskolaképviselő-igazgató:   Márkus Andrea Éva

Felvételi eljárás:

Központi írásbeli vizsgát nem kérünk,  írásbeli vizsga nincs, szóbeli meghallgatás nincs.
A diákokkal beszélgetést folytatunk, melynek során alkalmassági felmérésen vesznek részt.

A jelentkezők rangsorolásának szempontjai:
- az általános iskola 7. évfolyam év végi eredménye és a 8. osztály félévi értékelése meghatározó.
- művészeti és testkultúrális képességeket, készségeket figyelembe veszünk.
- a jelentkezőket, mint személyiséget is vizsgáljuk.

Az SNI-s tanulók esetében nagyobb hangsúlyt kap a személyes elbeszélgetés során szerzett tapasztalat, ami alapján definiálhatóvá válik, hogy a tanuló és a meglévő közösség számára is előnyös-e a diák beillesztése a meglévő/kialakuló osztályközösségbe.  

A fenti eljárásrend érvényes mind az intézményünkben, mind a más iskolákban 8. osztályt végzett tanulók esetében.

Az iskola jellemzői: egyesületi fenntartású, 12+1 évfolyamos, waldorf-pedagógiai alapon működő iskola. 1992. óta általános iskola, 2003. szeptemberétől többcélú, egységes intézményként a gimnáziumi képzés végén állami érettségit biztosít, 2004-től  mint alapfokú művészeti iskola, „komplex waldorf művészeti nevelést” valósít meg.

Célunk: az intellektus iskolázása mellett a teljes személyiség kibontakoztatása, szabadságra-, teremteni tudásra-, felelősségvállalásra nevelés.
Kiemelt műveltségi terület: idegen nyelvek, művészeti nevelés, mozgás.

Emelt szintű érettségi felkészítés lehetséges: történelem, angol nyelv, német nyelv, földrajz, fizika, testnevelés, informatika tantárgyakból.

A gimnázium 4. évfolyamának (12. osztály) év végi zárásaként  a diákok waldorf-vizsgát tesznek: művészeti vizsgamunkát és vizsgadolgozatot készítenek egy szabadon választott, tudományos kutatást igénylő témáról, amit előadás formájában megvédenek.
Az ötödik év felkészítés az állami érettségire, felsőoktatásba való felvételre, továbbtanulásra.

Kollégiumi elhelyezésre a város magán intézményeiben van lehetőség.

Nyílt nap: 2015. 11. 18.   8:00  órától óralátogatás, tájékozódás, 16:30 órától előadás és informálódás. (9027 Győr, Balassi u. 1.)
                                    
Letöltés...

 
 


Küldje tovább ismerősének!

Vissza


netsol.hu