Híreink

Gimnáziumi felvételi tájékoztató

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely (1-5.oszt.): 9027 Győr, Madách I. u. 10.
Forrás Waldorf Iskola Balassi Telephelye (6-13.oszt.): 9027 Győr, Balassi u. 1.

Általános információk az iskoláról:
OM azonosító:                 101503
Tanulmányi terület kód:    005
Tanulmányi terület:          5 évfolyamos gimnáziumi képzés
Tanterv:                         Waldorf-kerettanterv
Felvehető létszám:           34 fő
Oktatott idegen nyelvek:   angol (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
                                    német (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
Iskolaképviselő-igazgató:  Márkus Andrea Éva

Felvételi eljárás:

Központi írásbeli vizsgát nem kérünk,  írásbeli vizsga nincs, szóbeli meghallgatás nincs.

A diákokkal beszélgetést folytatunk, melynek során alkalmassági felmérésen vesznek részt. Az eljárás alkalmával kiderül a motivációjuk és elképzeléseik a gimnáziumi éveikkel kapcsolatban.

A jelentkezők rangsorolásának szempontjai:

- az általános iskola 7. évfolyam év végi eredménye és a 8. osztály félévi osztályzata meghatározó.
- művészeti és testkultúrális képességek, készségek figyelembe vétele.
- a jelentkezőket, mint  komplex személyiséget egységben szemléljük.
Az SNI-s tanulók esetében nagyobb hangsúlyt kap a személyes elbeszélgetés során szerzett tapasztalat, ami alapján definiálhatóvá válik, hogy a tanuló és a meglévő közösség számára is előnyös-e a diák beillesztése a meglévő/kialakuló osztályközösségbe.  

A fenti eljárásrend érvényes mind az intézményünkben, mind a más iskolákban 8. osztályt végzett tanulók esetében.

Az iskola jellemzői: egyesületi fenntartású, 12+1 évfolyamos, waldorf-pedagógiai alapon működő iskola. 1992. óta általános iskola, 2003. szeptemberétől többcélú, egységes intézményként a gimnáziumi képzés végén állami érettségit biztosít,  

2004-től  mint alapfokú művészeti iskola, „komplex waldorf művészeti nevelést” kínál.

Célunk: az intellektus iskolázása mellett a teljes személyiség kibontakoztatása, szabadságra-, teremteni tudásra-, felelősségvállalásra nevelés.
Kiemelt műveltségi terület: idegen nyelvek, művészeti nevelés, mozgás.

Emelt szintű érettségi felkészítés lehetséges: magyar nyelv, történelem, angol nyelv, német nyelv, földrajz, fizika, biológia, kémia, testnevelés, informatika tantárgyakból.
A gimnázium 4. évében (12. évfolyam) év végi zárásaként  a diákok Waldorf-Mester Munkát teljesítenek: művészeti vizsgamunkát és vizsgadolgozatot készítenek egy szabadon választott, tudományos kutatást igénylő témáról, amit előadás formájában megvédenek.
Az ötödik év felkészítés az állami érettségire, felsőoktatásba való felvételre, továbbtanulásra.(13.évfolyam)

Kollégiumi elhelyezésre a város magán intézményeiben van lehetőség.

Nyílt nap: 2016. 11. 17.   16:00  órától „Miben más?”- kerekasztal beszélgetés az iskola működéséről, tájékozódás pedagógiai sajátosságairól, betekintés szerkezeti felépítésébe, mindennapjaiba.

Bemutatkozik:
  - az iskola fenntartója, a Győri Waldorf Egyesület
  - a Szülöi Együttműködő Közösség
  - a Tanári Kollégium
  - a Diákság.

Helyszín: 9027 Győr, Balassi u. 1.

Letöltés...Küldje tovább ismerősének!

Vissza


netsol.hu