Híreink

Gimnáziumi felvételi tájékoztató

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely (1-4.oszt.): 9027 Győr, Madách I. u. 10.

Forrás Waldorf Iskola Balassi Telephelye (5-13.oszt.): 9027 Győr, Balassi u. 1.
 

Általános információk az iskoláról:
OM azonosító:                 101503
Tanulmányi terület kód:    005
Tanulmányi terület:           5 évfolyamos gimnáziumi képzés
Tanterv:                             Waldorf-kerettanterv
Felvehető létszám:             27 fő
Oktatott idegen nyelvek:    angol (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
                                           német (9-12.évfolyamon heti 3 óra,13. évfolyamon heti 4 óra)
Iskolaképviselő-igazgató:  Márkus Andrea Éva

Felvételi eljárás:

Központi írásbeli vizsgát nem kérünk,  írásbeli vizsga nincs, szóbeli meghallgatás nincs.

A diákokkal beszélgetést folytatunk, melynek során alkalmassági felmérésen vesznek részt. Az eljárás során kiderül a motivációjuk és elképzeléseik a gimnáziumi éveikkel kapcsolatban.


A jelentkezők rangsorolásának szempontjai:

- az általános iskola 7. évfolyam év végi eredménye és a 8. osztály félévi osztályzata meghatározó.

- művészeti és testkultúrális képességek, készségek figyelembe vétele.

- a jelentkezőket, mint  komplex személyiséget egységben szemléljük.

Az SNI-s tanulók esetében nagyobb hangsúlyt kap a személyes elbeszélgetés során szerzett tapasztalat, ami alapján definiálhatóvá válik, hogy a tanuló és a meglévő közösség számára is előnyös-e a diák beillesztése a meglévő/kialakuló osztályközösségbe.  
 

A fenti eljárásrend érvényes mind az intézményünkben, mind a más általános iskolákból érkező, 8. osztályt végzett tanulók esetében.
 

Az iskola jellemzői: egyesületi fenntartású, 12+1 évfolyamos, waldorf-pedagógiai alapon működő iskola. 1992. óta általános iskola, 2003. szeptemberétől többcélú, egységes intézményként a gimnáziumi képzés végén állami érettségit biztosít,  

2004-től  mint alapfokú művészeti iskola, „komplex waldorf művészeti nevelést” kínál.

Célunk: az intellektus iskolázása mellett a teljes személyiség kibontakoztatása, szabadságra-, teremteni tudásra-, felelősségvállalásra nevelés.

Kiemelt műveltségi terület: idegen nyelvek, művészeti nevelés, mozgás.

Emelt szintű érettségi felkészítés lehetséges: minden oktatott tantárgyból.

A gimnázium 4. évében (12. évfolyam) év végi zárásként  a diákok Waldorf-Mester Munkát teljesítenek: művészeti vizsgamunkát és vizsgadolgozatot készítenek egy szabadon választott, tudományos kutatást igénylő témáról, amit előadás formájában megvédenek.
Az ötödik év felkészítés az állami érettségire, felsőoktatásba való felvételre, továbbtanulásra.(13.évfolyam)

Kollégiumi elhelyezésre a város intézményeiben van lehetőség.

 

Nyílt nap: 2018. 11. 13.   8:00  órától óralátogatással egybekötött kerekasztal beszélgetés („Miben más?”) az iskola működéséről, tájékozódás pedagógiai sajátosságairól, betekintés szerkezeti felépítésébe, mindennapjaiba.

Bemutatkozik: -    az iskola fenntartója, a Győri Waldorf Egyesület

-a Szülöi Együttműködő Közösség

-a Tanári Kollégium

-a Diákság.

 

Helyszín: 9027 Győr, Balassi u. 1.

 

Letöltés pdf formátumban.
                                    

 Küldje tovább ismerősének!

Vissza


netsol.hu