Híreink

ELSŐSÖK BEIRATKOZÁSA A 2020/2021-es TANÉVRE

KÖZLEMÉNY

LEO-PROGRAM

Leendő 1. osztály

(Minden a folyamatban résztvevő családnak)

Tisztelt Érdeklődők! 

A 7/2020. (III.25.) EMMI határozat értelmében az iskolai beiratkozásról.
 

1. FELVÉTELI JELENTKEZÉS IDŐPONTJA 

2020. április 24-ig folyamatosan ímélben

info@forraswaldorf.hu

 

Felvételi kérelmek elbírálásához beíratási szándéknyilatkozat szükséges.

Ehhez kérjük csatolni a körzetes iskola megnevezését, hivatalos elektronikus elérhetőségét, ahová a tanuló tartozik.

(A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet)

„Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. {…} /7/2020. (III.25.) EMMI határozat 2.a)/”

 

2. BEIRATKOZÁS 

Beiratkozás időpontjáról minden család telefonon és/vagy ímélben értesítést kap!


(Kérjük, hogy ennél nagyobb sortávolságot tartsatok és maszkot, gumikesztyűt viseljetek!) 

„ {…} Az általános iskola az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. {…} /7/2020. (III.25.) EMMI határozat 2.b)/”

 

3. DÖNTÉS 

A gyermek felvételéről 2020. április 27-ig bezárólag hozunk döntést, és kiküldjük az értesítést a szülőknek, illetve értesítjük a kötelező felvételt biztosító általános iskola vezetőjét és egyidejűleg a tanulót rögzítjük a KIR-ben.

„A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelési információs rendszerébe. /7/2020. (III.25.) EMMI határozat 2.c)/”

Amennyiben iskolánk részéről elutasító határozat érkezik, akkor a körzetes iskolának kötelessége a tanuló felvételét biztosítani.

„A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. {…}/7/2020. (III.25.) EMMI határozat 2.d)/”

Azokat a családokat, akik már átestek a felvételi procedúrán a megadott elérhetőségeiken az iskola megkeresi a részletekkel kapcsolatban.

(EMMI határozat itt olvasható)

Tisztelettel:
Márkus Andrea

intézményvezető

A Közlemény PDF formában itt olvasható:
https://drive.google.com/open?id=1STCxHUOI7P2lCYQmDZG7Zx2oGtfcW8QP

 Küldje tovább ismerősének!

Vissza


netsol.hu